Poselství Vánoc

Narodilo se vaše řešení. Přišlo vaše východisko.

Milí přátelé,

přejeme vám šťastné a veselé Vánoce!

Abyste si mohli vánoční období a oslavy co nejlépe užít, abyste mohli být skutečně ponořeni do požehnání Vánoc, pojďme se ohlédnout zpět a podívat se na úplně první Vánoce, jak se slavily, jaké bylo jejich poselství a smysl.

…a porodila svého prvorozeného syna. Zavinula ho do plenek a položila do jeslí, protože v hostinci pro ně nebylo místo. V tom kraji byli pastýři, kteří pobývali pod širým nebem a drželi noční hlídky u svého stáda. Vtom před nimi stanul Hospodinův anděl a ozářila je Hospodinova sláva. Hrozně se vyděsili, ale anděl jim řekl: „Nebojte se! Hle, zvěstuji vám velikou radost pro všechny lidi. Dnes se vám ve městě Davidově narodil Spasitel – váš Mesiáš a Pán. A toto vám bude znamením: najdete děťátko zavinuté do plenek, ležící v jeslích.“ A s tím andělem se hned objevilo množství nebeských zástupů takto chválících Boha: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle.“

Lukášovo evangelium 2:7-14

Kdyby andělé tu zprávu pastýřům neoznámili, ti by nevěděli, co se vůbec stalo. Kdyby pak pastýři nevyšli a zprávu o tom, co viděli a slyšeli, nešířili, nikdo by se o příchodu zaslíbeného Spasitele nedozvěděl. Je nádherné, když nám nebe ohlásí, co Bůh dělá na zemi. 

Tak vidíte, ty první Vánoce byly celé o narozeném Kristu, o nebeském králi, který se stal králem celé země.

Když nebeští andělé dozpívali úplně první vánoční koncert, pastýři spěchali, aby spatřili právě narozeného krále, který nepřišel proto, aby rozdával cukroví a sladkosti, ale aby vysvobodil lidstvo z neštěstí a pohromy hříchu a věčného zatracení. Veliký rozdíl mezi těmi prvními a dnešními Vánoci, že?

„Nebojte se! Hle, zvěstuji vám velikou radost pro všechny lidi. Dnes se vám ve městě Davidově narodil Spasitel – váš Mesiáš a Pán.“

Tento rok byl plný strachu z války, nejistoty a finanční krize. Jestli jsme kdy potřebovali slyšet hlas anděla, který říká NEBOJTE SE, tak je to teď.

Proč se tedy nemáme bát? Protože Bůh je Immanuel, Bůh je s námi. Jeho přítomnost v našich srdcích je podstata pokoje. Nebojte se a pozvěte dnes Pána Ježíše Krista do svých srdcí. Amen.

Veselé Vánoce!

Pána Ježíše můžete pozvat do svého života třeba touto jednoduchou modlitbou:

Tipy na videa s vánočním poselstvím

Vánoční dar

Vánoční koncert 2022

Immanuel - Bůh s námi

Vánoční Blog

poslední příspěvky

Děťátko v jesličkách

Děťátko v jesličkách

Co je člověk, že na něj pamatuješ? Každý rodič, který miluje své dítě, se dobrovolně omezí ve svých právech, podstoupí riziko, strpí újmu, snáší utrpení a někdy jde i na smrt proto, aby ho ochránil, aby mu pomohl. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu a podle své podoby...

číst více
Pro zajímavost I

Pro zajímavost I

Pastýři, kterým bylo zvěstováno narození Ježíše, pásli svá stáda na polích v blízkosti Betléma. V této lokalitě nazývané Migdal Eder se chovali obětní beránci pro každoroční Pesach, tedy Hod beránka. Pastýři, kteří měli novorozené beránky na starosti, je zavinovali do...

číst více
Pro zajímavost II

Pro zajímavost II

Vánoční stromeček se k nám dostal z Německa až v průběhu 19. století a rozhodně není symbolem křesťanských Vánoc. Původně se dokonce zavěšoval nad stůl špičkou dolů 🙂 Křesťanské Vánoce žádné biblické symboly ani nemají. Všimněte si, že o slavení Vánoc se v Bibli...

číst více