Oznámení

 • Úterní shromáždění 27.9. od 19:00 v Nebušicích. 
 • Páteční shromáždění se nekoná.
 • ZOOM pro maminky s velmi malými dětmi – každé pondělí od 9:30 (pro ZOOM link kontaktujte s. Báru).

  …………………….

  Mohlo by vás zajímat:

  • Dětská služba: pro děti ve věku 3 – 12 let, více informací na stránce pro děti.
  • Nový podcast Arise & Shine s pastorem Festem Nsohou. K poslechu v anglickém jazyce na platformách Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts a dalších. Pokud žádnou z platforem nemáte, můžete si podcast poslechnout zde.  
  • Časy vysílání CNL & TBN.
  • Rozšířený digitální obsah Premium.

  Všechny akce a pravidelná shromáždění na jednom místě

  Pastor Festus Nsoha

  Nedělní blog

  Neděle 25. 9. 2022

  Neděle 25. 9. 2022

  To, co jsi ode mě slyšel, měj za příklad zdravého učení. Zůstávej ve víře a lásce, která je v Kristu Ježíši. Skrze Ducha svatého, jenž v nás přebývá, opatruj ten vzácný poklad, který ti byl svěřen. 2. Timoteovi 1:13-14 Tyto verše nám odhalují jednu z úžasných činností...

  číst více
  Neděle 11. 9. 2022

  Neděle 11. 9. 2022

  A tak šel s ním. Veliký zástup šel za ním a tlačili se na něj. Byla tam jedna žena, která už dvanáct let krvácela.Mnoho vytrpěla od mnoha lékařů, utratila všechno, co měla, ale nic jí nepomohlo a bylo jí čím dál hůř.Když uslyšela o Ježíši, prošla k němu davem zezadu a...

  číst více
  Neděle 4. 9. 2022

  Neděle 4. 9. 2022

  Samuel tedy udělal, jak mu Hospodin řekl. Když přišel do Betléma, stařešinové města se vylekali a vyšli mu naproti s otázkou: „Přinášíš pokoj?“  „Ano, pokoj,“ odpověděl. „Přišel jsem obětovat Hospodinu. Posvěťte se a přijďte za mnou k oběti.“ Také Jišaje a jeho syny...

  číst více