Oznámení

Bohoslužby se od 12. 10. do odvolání konají online

V souladu s usnesením vlády a omezením počtu osob na bohoslužbách nás sledujte pouze online, budova pražské církve bude uzavřena.

Konání úterního a pátečního shromáždění si ověřte v kalendáři.

Pokud je v kalendáři uvedeno ONLINE BOHOSLUŽBA, pusťe si nás na Youtube nebo oaza.tv.

Skupiny Církve Oáza v jednotlivých městech dostanou informace od místních vedoucích.

Všechny akce a pravidelná shromáždění na jednom místě

Poslední

příspěvky na blogu

Vzkříšení a život

Vzkříšení a život

 „Já jsem vzkříšení i život,“ řekl jí Ježíš. „Kdo věří ve mě, i kdyby zemřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mě, nezemře navěky. Věříš tomu?“ Jan 11:25-26 (B21) Kristus Ježíš přišel na zem proto, abychom měli život a měli ho v hojnosti. Jak říká Písmo, odplatou...

Setkání s Pánem

Setkání s Pánem

Jednou jsem se s plnou mocí a pověřením od vrchních kněží vypravil do Damašku. Cestou jsem, králi, uviděl světlo z nebe. I když to bylo kolem poledne, zářilo jasněji než slunce a obklopilo mě i můj doprovod. Když jsme všichni padli k zemi, uslyšel jsem hlas, který mi...

Očití svědkové

Očití svědkové

Když jsme vám pověděli o moci našeho Pána Ježíše Krista a o jeho příchodu, nedrželi jsme se vymyšlených bájí, ale mluvili jsme jako očití svědkové jeho slávy. Tu slávu a čest přijal od Boha Otce, když k němu z velkolepé slávy zazněl hlas: „Toto je můj milovaný Syn,...