Oznámení

  • úterní a páteční shromáždění se do odvolání nekoná.

—————-

Mohlo by vás zajímat:

  • Dětská služba: pro děti ve věku 3 – 12 let, více informací na stránce pro děti.
  • Biblické základy – poznámky a video záznam naleznete ZDE.
  • Podcast Arise & Shine s pastorem Festem Nsohou. K poslechu v anglickém jazyce na platformách Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts a dalších. Pokud žádnou z platforem nemáte, můžete si podcast poslechnout zde.  
  • Časy vysílání CNL & TBN.
  • Rozšířený digitální obsah Premium.

Všechny akce a pravidelná shromáždění na jednom místě

Pastor Festus Nsoha

Nedělní blog

Neděle 1. 10. 2023

Neděle 1. 10. 2023

Samuel tedy udělal, jak mu Hospodin řekl. Když přišel do Betléma, stařešinové města se vylekali a vyšli mu naproti s otázkou: „Přinášíš pokoj?“ „Ano, pokoj,“ odpověděl. „Přišel jsem obětovat Hospodinu. Posvěťte se a přijďte za mnou k oběti.“ Také Jišaje a jeho syny...

číst více
Neděle 24. 9. 2023

Neděle 24. 9. 2023

Jako když oheň zapálí roští a vodu v hrnci uvaří, tak ať tví nepřátelé tvé jméno oznají, ať se před tebou třesou národy! Jako když jsi konal své nečekané divy – sestoupils a před tebou se hory roztřásly! Od věků nikdy nikdo neslyšel, nikdo svým okem neviděl, že by...

číst více
Neděle 10. 9. 2023

Neděle 10. 9. 2023

Hospodin Mojžíšovi řekl: „Vytesej si dvě kamenné desky podobné těm prvním a já na ně napíšu slova, jež byla na těch prvních deskách, které jsi roztříštil. Připrav se na ráno. Ráno vystoupíš na horu Sinaj a tam, na vrcholu hory, staneš u mne.Mojžíš byl s Hospodinem...

číst více