Životní situace

Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud. Půjdeš-li ohněm, neshoříš, plamen tě nespálí. Já Hospodin jsem přece tvůj Bůh, neboj se, já jsem s tebou. Izajáš 43:1-3

Ať se aktuálně nacházíte v jakékoliv situaci, věřte, že v ní bylo i mnoho z nás. Všichni jsme procházeli životem, v kterém jsme někdy více, někdy méně cítili samotu, odmítnutí, bolest, zradu, strádání nebo jsme jednoduše pochybovali o sobě, smyslu našeho života a vyšší autoritě. Dobrou zprávou je, že na světě je lék. Lék, který zachránil nás a který je připraven zachránit i vás, pokud jej přijmete.

Hledám smysl života

Nemoc a závislost

Mám to pod kontrolou

Strádání

Jsem ateista

Zajímám se o duchovno