Neboj se, jen věř.
Marek 5:36

Setkání na ZOOMSledovat živý přenos

O nás

Oznámení

Shromáždění

Hledám Boha

Každý z “bohů”, kterého jsem se v minulosti snažila uctívat, po mně chtěl, abych si jeho přízeň zasloužila. Moje cesta byla samý “pokus a omyl”. V ničem jsem nebyla dost dobrá.

Ježíš Kristus naštěstí nečekal, až pro něj budu dost dobrá. Jako naprosto ztracenou v bludišti světa mě sám našel, očistil svou krví od hříchu a bez výhrad a výčitek mě přijal. Patřím mu. Už je to dvacet sedm let.

Dita

Bibli jsem začal číst ke zvýšení vlastní erudice, abych se mohl chlubit, že jsem ji přečetl. Prý je to stará a moudrá kniha. To také je. Ale po roce čtení jsem zjistil něco navíc – že je celá psaná o osobě jménem Ježíš. A také o osobě, které jsem říkal Já. Bible mi stanovila diagnózu – trpím smrtelnou nemocí zvanou hřích.

Tuhle skutečnost jsem nemohl popřít. Bible nejen že vyšetřila mou chorou duši, ale poskytla na tuto nemoc lék – znovuzrození skrze víru v Ježíše Krista, syna Božího. Přijal jsem tento lék a vím, že má duše již uzdravena je, ale přesto se už víc než dvacet let nechávám den co den znovu vyšetřovat.

Andriy

Pocházím z tradiční evangelické rodiny. V dospívání mi pravidelné chození do kostela přestalo dávat smysl. Proč mám chodit vzpomínat na kdysi ukřižovaného Ježíše a poslouchat všechny ty příběhy z dávné historie? K čemu mi to dneska je? Během střední školy jsem se vytratila z církve a dvacet let se potulovala po světě bez Boha. Měla jsem práci, rodinu, dobrý život, ale jako by mi stále něco scházelo. Koncem 80. let jsem byla pozvána na jednu evangelizaci. Mladí lidé tam zpívali a svědčili o tom, kdo je Kristus a jak změnil jejich život. V hloubi duše jsem pociťovala, že to, o čem ti mladí lidé na evangelizačním shromáždění mluvili, je přesně to, co mi schází. Zakotvení v Ježíši Kristu. Přebývání v Boží přítomnosti.
Rok nato jsem vydala svůj život Pánu Ježíši. To nadšení pro Pána, které mě tehdy naplnilo, trvá dodnes. Již třicet let.
Dana

Slovo Staršího pastora

S Bohem vám bude lépe

Protože já jsem Hospodin, tvůj Bůh, který drží tvoji pravici a říká ti:
Neboj se, já ti budu pomáhat.

Izaiáš 41:13

 

Modlitební žádostDarujte online

Připravujeme

pro vás tyto akce

Díkůvzdání za sklizeň 2023

10. prosince od 11:00

Těšíme se na letošní Díkůvzdání, které se uskuteční 10. 12. Každý máme za co děkovat. Proto přicházíme na konci každého roku, abychom se ohlédli a přiznali Bohu slávu a čest. Abychom se před Jeho tváří radovali z požehnání, kterým nás obdařil v roce 2023.

Budu Hospodinu zpívat, protože mi prokázal dobro. Žalm 13:6

Třikrát ročně mi budeš slavit slavnost… Nikdo ať se přede mnou neukáže s prázdnou. Exodus 23:14-15

Vánoční koncerty 2023

Vánoce 2023

18. 12. / 17:00 Teplice, Církev Oáza

22. 12. / 16:00 Praha, Václavské náměstí

30. 12. / 16:00 Praha, Staroměstské náměstí