Darujte online

Ježíš řekl: „Dávejte a bude vám dáno. Dobrá míra, natlačená, natřesená a vrchovatá se octne ve vašem náručí. Jakou mírou měříte, takovou vám bude zase odměřeno.“ Lukáš 6:38

Můj Bůh pak podle svého bohatství slavně naplní i každou vaši potřebu v Kristu Ježíši.

Filipským 4:19

Členové, přátelé a partneři Církve Oáza mohou podporovat její činnost svými desátky a dary. Tyto příspěvky zároveň dávají členům a partnerům možnost přístupu do členské sekce webových stránek, kde mají členové k dispozici rozšířený digitální obsah.

Darujte převodem na účet

Bankovní spojení 7700770024/5500

IBAN CZ6255000000007700770024

SWIFT RZBCCZPP

Darujte online platební kartou

Pro platbu online budete přesměrování na platební bránu PayPal, kde můžete zvolit preferovaný způsob platby.

Na co se nás často ptáte

Mohu darovat hotovost? 

Ano, při nedělních bohoslužbách probíhají hotovostní sbírky.

Můžete mi vystavit potvrzení o daru pro daňové účely?

Ano, potvrzení vám rádi vystavíme. Budete-li darovat hotovost při sbírce v rámci bohoslužby, dejte svůj dar do obálky, na kterou uveďte částku, datum, své jméno a příjmení s poznámkou „potvrzení“. Kontaktujte nás po skončení kalendářního roku, vystavíme vám souhrnné potvrzení o vašich darech poskytnutých v hotovosti a převodem na účet.

Mohu darovat jako firma/podnikatel?

Ano

Mohu darovat na konkrétní účel?

Ano, kromě darů, jimž nepřiřadíte konkrétní účel, nabízíme možnost výběru účelu z několika kategorií – média, magazín, stavební fond. V případě, že budete chtít darovat hotovost během konání sbírky v rámci bohoslužby, můžete využít označené obálky.

Při platbě převodem na účet uveďte zvolenou kategorii v poznámce ve zprávě pro příjemce.

Na co slouží moje dary?

Vašimi dary podporujete širokou škálu činností Církve Oáza, počínaje výdaji na provoz, přes pořádání konferencí, evangelizací, výrobu tiskovin, mediální službu, podporu potřebných. Více viz činnost