Podej ruku Bohu

Vztah s Bohem je to, co ti změní život. A Ježíš je odpovědí na otázku, jak ten vztah získat. Ježíš zaplatil cenu za všechny naše hříchy a byl za ně potrestán. A všem, kdo v něj uvěří, dává právo stát se Božími dětmi. Abys mohl vstoupit do tohoto vztahu, potřebuješ udělat toto:

1

Uznej, že jsi hříšník a potřebuješ odpuštění. Bůh tě nechce odsuzovat, ale svobodu, kterou dává on, můžeš přijmout pouze tehdy, když si uvědomíš, že jsi nežil pro něj a šel sis svou cestou.

2

Přijmi skutečnost, že Ježíš na kříži zaplatil za všechny tvé hříchy a že skrze něj Bůh udělal pro tebe cestu, která tě přivede k poznání jeho lásky, odpuštění a radosti ve vztahu s ním.

3

Udělej pokání ze svých hříchů (odvrať se od nich) a vyznej Ježíše za svého Spasitele a Pána.

Můžeš to udělat touto prostou modlitbou:

Pane Ježíši, uznávám, že jsem hříšník. Věřím, že ty jsi Boží Syn, že jsi zemřel na kříži za moje hříchy místo mne, že jsi byl pohřben a třetího dne jsi vstal z mrtvých. Prosím, odpusť mi mé hříchy a očisti mě svou krví. Přijímám tě za svého Spasitele a Pána. Nauč mě následovat tě každý den. Dnes jsem se stal/a Božím dítětem.

Děkuji ti, Pane. Amen

Věz, že teď je ti odpuštěno, Bůh tě změnil a Bible tě nazývá novým stvořením (2. Korintským 5:17). Staré věci jsou pryč, teď jsi navěky nový. Pokud jsi Bohu skutečně uvěřil, pak jsi právě nastoupil cestu, na které se staneš tím, čím tě Bůh plánoval mít. Nestal ses jen součástí náboženství nebo církve.

Patříš do Boží rodiny a tvé dobrodružství právě začíná!

Napište nám

Dej nám vědět, že ses modlil/a tuto modlitbu. Pošleme ti zdarma studijní materiály, které ti pomohou začít pěstovat tvůj vztah s Bohem.

Odesláním zprávy souhlasíte s našimi Zásadami ochrany informací