Vánoční stromeček se k nám dostal z Německa až v průběhu 19. století a rozhodně není symbolem křesťanských Vánoc. Původně se dokonce zavěšoval nad stůl špičkou dolů 🙂 Křesťanské Vánoce žádné biblické symboly ani nemají. Všimněte si, že o slavení Vánoc se v Bibli vůbec nemluví. Křesťané totiž neslaví vánoční svátky. Křesťané oslavují Toho, kdo přišel, neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. Jan 3:16  Vánoce jsou vlastně velkou narozeninovou party! A klidně při tom můžeme ozdobit stromeček a usmažit kapra. Důležité je, abychom oslavovali narozeného Krále a klaněli se mu ve svých srdcích, protože On je toho hoden. „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení.“ Lukáš 2:14

Kde se vzala tradice prosincových Vánoc?

Nejpravděpodobněji vznikla ve starém Římě ve 4. století. Do té doby křesťané narození Krista neslavili. Jedna z teorií říká, že vládcové Říma své narozeniny slavili na významné svátky, aby tím potvrdili svoji výjimečnost. Římané tedy hledali svátek, který by byl dostatečně významný pro oslavu Ježíšových narozenin a nebyl to ledajaký den. Našli ho ve svátku, který slavil pohanský Řím v době zimního slunovratu. Tak se dostala oslava Ježíšových narozenin do prosincového kalendáře.