Jak začít

Říkám vám, že tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který dělá pokání.

Lukáš 15:7

Ať už jste se se slovem o Bohu potkali na nějaké veřejné křesťanské akci nebo jste navštívili bohoslužbu nebo jste viděli náš program v televizi nebo na internetu, děkujeme Bohu Otci za vás. Pokud jste se rozhodli svěřit svůj život Ježíši Kristu, radujeme se spolu s vámi a s nebeskými anděly, že jste udělali tento nejdůležitější životní krok. 

Je potřeba, abyste věděli, že běžnýma očima možná neuvidíte žádné viditelné znamení nového života. Království Boží je ale ve vás.

Pohleďte přece, Boží království je mezi vámi. Lukáš 17:21

Je dobré vědět, že více než 800 milionů lidí po celém světě jednoho dne udělali rozhodnutí, které jste dnes udělali vy. Naší největší touhou je vám jakýmkoli způsobem pomoci pokračovat v poznávání našeho Pána Ježíše Krista.

Každý z nás vám může potvrdit, že první dny nemusí být vůbec snadné. Můžete se setkat s nejrůznějším odporem svého okolí, partnerů, i samotného Satana. Ten může použít i nábožensky orientované lidi ve snaze vás zmást. Vaše mysl se může ocitnout pod palbou různých otázek a úvah na téma, proč chcete opustit svůj dosavadní styl života.

Když se toto všechno začne dít, tak jen vězte, že jste na správné cestě a nejste sami. Všichni jsme zažili něco podobného. Ďábel, ten starý otrokář, vás pochopitelně nebude chtít nechat snadno odejít a udělá cokoli, aby vás dostal zpátky do starých řetězů.

Protože si tohle všechno uvědomujeme, prosíme vás v lásce Kristově, abyste přijali několik málo počátečních rad, které vám dáváme. Pokud se jimi budete řídit, nesmírně vám ve vaší chůzi s Bohem pomohou.

Nechceme vás nějak kontrolovat ani řídit, chraň Bůh. Zároveň můžete být velmi klidní, v žádném případě nám nejde o vaše peníze! Jako je matka opatrná v péči o své novorozené dítě, takoví jsme i my. Možná jste vzdělanější, inteligentnější, bohatší a máte lepší místo ve společnosti, než my.  Respektujeme to, ale ve věcech Božího království jste noví. Snažíme se vám pomoci.  Naším hlavním cílem NENÍ z vás udělat členy naší církve, ale to, abyste zakořenili v pravdě, která je v Ježíši.

Budeme velmi rádi, když nás budete co nejdříve kontaktovat. Rádi vám s Biblí (Božím slovem) v ruce zodpovíme vaše otázky. Každý z nás jich měl mnoho, když jsme kdysi uvěřili. Dobře víme, že s vaším rozhodnutím následovat Ježíše jednoznačně souvisí váš osud na věčnosti.

Jednou se našeho shromáždění účastnil starší manželský pár z Teplic, oběma bylo přibližně šedesát let, a oba manželé dali život Ježíši Kristu. Do té doby byli ateisté. Později nám řekli, jakým šokem pro ně bylo, když zjistili, že během jedné hodiny kázání evangelia Pravdy se jejich celoživotní ideologie vypařila. Oklamání je v přítomnosti Pravdy bezmocné. Šedesátiletá tma zmizí škrtnutím tenké sirky. Buďte ve své víře odvážní a zůstávejte v ní.

Naše srdce jsou vám otevřená, stejně tak jako naše uši. Rádi odpovíme na všechny vaše otázky ohledně různých náboženských směrů, náboženských sporů, pomluv atd.

Vítejte do Boží lásky.

Teď prosím udělejte první kroky směrem k Ježíši.

Krok první:

Rozhodněte se, že Ježíše chcete poznat víc.

A když mluvil tyto věci, mnozí v něho uvěřili. Ježíš tedy řekl těm Židům, kteří mu uvěřili: „Jestliže zůstanete v mém slově, jste opravdu mými učedníky. A poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí.“  Jan 8:30-32                                                                                                    

Krok druhý:

Kupte si Bibli a začněte ji číst od Nového zákona. Přečtěte alespoň jednu kapitolu denně.

Bratři tedy hned v noci vyslali Pavla i Sílu do Berie. A když tam dorazili, šli do židovské synagogy. Tito Židé však byli ušlechtilejší než tesaloničtí. Přijali Slovo se vší dychtivostí a každý den zkoumali Písma, zda jsou ty věci tak. Mnozí z nich tedy uvěřili, a také nemálo ctihodných řeckých žen a mužů. Skutky apoštolů 17:10-12  

Krok třetí:

Modlete se. Modlitba je prostý rozhovor člověka s Bohem. Bůh se stal dnes vaším nebeským Otcem a vy s Ním můžete mluvit stejně snadno, jako mluví dítě se svým otcem každý den.

Modlit se není těžké a ani k tomu není potřeba zvláštního vzdělání. Děkujte Bohu za všechno, co pro vás udělal, a v důvěře mu předkládejte všechny svoje problémy a prosby. Když přistoupíte k Bohu Otci jako jeho dítě ve jménu Ježíše, Bůh vás vždycky slyší!

Amen, amen, říkám vám, že o cokoli byste poprosili Otce v mém jménu (říká Ježíš), to vám dá. Jan 16:23

Můžete se začít modlit třeba takto:  

Nebeský Otče, přicházím k Tobě ve jménu Ježíše. Děkuji Ti za svůj život, děkuji Ti za to, že jsi poslal Ježíše, aby za mě zemřel na kříži. Děkuji Ti za každý nový den. Pomoz mi prosím, abych Tě víc poznal, pomoz mi, abych rozuměl slovům Bible. Vyučuj mě prosím a veď mě po své cestě pravdy. Ochraňuj mou víru, Bože, a dej mi smělost říkat lidem, co jsi pro mě udělal. Ve jménu Ježíše, amen.

             

Krok čtvrtý:

Najděte ve svém okolí obecenství křesťanů, kteří vyučují bibli a následují Krista. Kontakty na nás naleznete zde. Nebo navštěvujte naše pravidelná shromáždění, a budete-li mít jakékoli otázky, jděte za pastorem nebo za některým starším a zeptejte se. Rádi vám vaše dotazy zodpovíme.

K dispozici jsou vám naše webové stránky, sociální sítě a magazín.  

Zveme vás ke sledování on-line internetového vysílání z nedělních a úterních shromáždění církve Oáza v Praze (každou neděli od 11.30 hod) na Oáza.tv 

Rádi vám jakýmkoli způsobem pomůžeme, abychom vás podpořili na cestě s Ježíšem. Pomůžeme vám učit se slyšet Ho zřetelně v jakékoli situaci, každý den vašeho života. 

Haleluja. Modlíme se, aby na vás Bůh dál zářil svým světlem poznání.

Jste velmi milovaní.

Biblické hodiny

 

Zveme vás na skupinové biblické kurzy, kde v komorním prostředí získáte základní informace o bibli, kde vám pomůžeme nastoupit na novou cestu životem, ukážeme vám, jak studovat bibli – Boží slovo, kde se za vás budeme modlit a pomůžeme vám s prvními kroky ve víře. Kurzy se otevírají při minimálním počtu 3 účastníků. V případě zájmu vyplňte formulář, budeme vás kontaktovat.

 

Přihlaste se na biblické hodiny

Odesláním zprávy souhlasíte s našimi Zásadami ochrany informací