Pastýři, kterým bylo zvěstováno narození Ježíše, pásli svá stáda na polích v blízkosti Betléma. V této lokalitě nazývané Migdal Eder se chovali obětní beránci pro každoroční Pesach, tedy Hod beránka. Pastýři, kteří měli novorozené beránky na starosti, je zavinovali do látky a ukládali do žlabů, aby se neporanili, aby si nezlomili nohu, aby zůstali bez vady a byli tak vhodní k oběti. Z polí u Betléma se pak vodili roční beránci do Jeruzaléma na velikonoční oběti. Tím nabývají slova andělského posla zcela jiného významu: „A toto vám bude znamením: najdete děťátko zavinuté do plenek, ležící v jeslích.“ Lukáš 2:12 Ježíš se narodil v Betlémě, v oblasti, kde se chovali obětní beránci. Byl zavinutý do plenek, které měli chránit křehké tělo novorozence před poraněním. On byl Beránkem Božím, bez vady a poskvrny, který byl obětován v Jeruzalémě jako dokonalá a také poslední oběť za hřích.