Recenze na Církev Oáza

naše reakce na nepodložená tvrzení

Milí přátelé,

my všichni ve skvělé rodině, kterou Církev Oáza je, vás ve jménu našeho Pána Ježíše Krista prosíme, abyste se nenechali nikým a ničím odradit od své upřímné snahy nejenom dozvědět se víc o nás, ale
zejména o spasení, které je v Kristu Ježíši. Nedovolte to nikomu, byť by to měl být jistý pan farář, jehož  náboženství poskvrnila řada předsudků.


Jde nám o lidi, jako jste vy, kterým chceme z cesty odvalit ten kámen úrazu či překážku na cestě k Boží lásce a milosrdenství. Vězte prosím, že předtím než se stal pan Pavelka farářem v Lounech, pořádali jsme s tamním sborem společné vánoční koncerty a neměli jsme s ním žádné spory. Pastor Církve Oáza se několikrát pokusil o setkání s panem farářem Pavelkou, ale on jeho snahy odmítl.


Věnujte prosím pár minut přečtení naší reakce na jeho nepodložená obvinění. Kdykoli se na nás můžete obrátit se svými dotazy. Všechny naše bohoslužby a aktivity, konference, kázání a koncerty jsou veřejně přístupné, přenášené živě na několika platformách a ukládané ve veřejně přístupném archivu. Můžete se sami přesvědčit, kontakty naleznete níže.

Naše televizní programy vysílá několik satelitů. HotBird pro Evropu, Yamal pro Blízký východ a střední Asii, DSTV pro celou Afriku, Amazon Fire TV a Roku TV pokrývají Ameriku.

Církev Oáza byla v roce 2014 registrovaná jako státem uznaná církev. V průběhu procesu žádosti o registraci byly Církev Oáza, její doktríny, praktiky, vedení a bohoslužby podrobeny zkoumání nezávislým odborníkem, aby bylo vyloučeno, že o registraci církve žádá sekta. Pomluvy na zmíněných webových stránkách zmíněného pana faráře byly v té době již přístupné na internetu a je evidentní, že kdyby se zakládaly na pravdě, Ministerstvo kultury ČR by Církev Oáza neregistrovalo.

Najděte v sobě odvahu přijít na naše bohoslužby, abyste se sami přesvědčili, jestli je Církev Oáza (již téměř tři desítky let) skutečně takovou pohromou, jak o ní někteří mluví.

Něco pro pobavení

Bylo nebylo…
Sedí tak jednou Bůh na svém trůnu, kolem všichni andělé a nebeská Velerada, když tu se náhle ozve varující Hlas: „Do Česka vtrhnul hrozný sektář! Klame! Ničí! Krade! Sundává krátkozrakým brýle (aby
pak nabourali za volantem)! Zakazuje nemocným navštívit lékaře a brát léky! Proklíná odpadlíky! Infiltruje se do tamních institucí!“
Bůh se nestačí divit: „Jak je to možné, vždyť vidím mezi těmi lidmi lékaře, zdravotní sestry, účetní, lidi počestné a vzdělané, příslušníky různých národů. Vždyť ten člověk ani nemluví jejich řečí…“ Ale Hlas trvá na svém: „Ten vůdce je ukrutný!“
I nastalo v nebi ticho. A Bůh viděl, že na nebi ani na zemi se nenašel nikdo, kdo by ty nebožáky zachránil. Najednou se však dopředu vedral Hlas. Poklekl před Bohem a řekl: „Já půjdu. Pošli mě. Já zachráním ten lid.“
A byl mu dán trojhlavý kůň se třemi ocasy, slepý, hluchý a chromý. A farář P. závratnou rychlostí vyrazil ze semináře na svou záchrannou misi. Okamžitě vytvořil webovou stránku a začal neohroženě útočit.
Obratně využil všemožnou lež, očerňování, rouhání a pomluvu.

Kéž Bůh spasí takové kněžstvo. Amen.

Zvonec a pohádky je konec.