Neděle 3. 12. 2023

Neděle 3. 12. 2023

To všechno se děje pro vás, aby se milost šířila ke stále dalším lidem, a k Boží slávě tak rostla i vděčnost. Proto se nevzdáváme. Ačkoli totiž navenek podléháme zkáze, uvnitř se obnovujeme den co den. Toto naše lehoučké soužení trvá jen chvilku, ale vytváří nám s...
Děťátko v jesličkách

Děťátko v jesličkách

Co je člověk, že na něj pamatuješ? Každý rodič, který miluje své dítě, se dobrovolně omezí ve svých právech, podstoupí riziko, strpí újmu, snáší utrpení a někdy jde i na smrt proto, aby ho ochránil, aby mu pomohl. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu a podle své podoby...
Neděle 26. 11. 2023

Neděle 26. 11. 2023

I kdyby nerozkvetl fíkovník a hrozny na vinicích nebyly, i kdyby zklamala plodnost olivy a pole  nedala co jíst, i kdyby zmizely ovce z ohrady a dobytek zmizel ze stájí, já se však v Hospodinu budu veselit, budu šťastný v Bohu, svém Zachránci. Mou silou je můj Pán,...
Neděle 19. 11. 2023

Neděle 19. 11. 2023

Vírou byl Mojžíš po narození tři měsíce ukrýván svými rodiči. Když viděli, jak je to dítě krásné, nenechali se zastrašit královým rozkazem. Vírou se Mojžíš, jakmile dospěl, zřekl postavení faraonova vnuka. Dal přednost útrapám Božího lidu před pomíjivým hříšným...
Neděle 12. 11. 2023

Neděle 12. 11. 2023

Ano, Bůh je dobrý k Izraeli, k těm, kdo čisté srdce chovají! Mé nohy ale skoro uklouzly, mé kroky málem zbloudily. Začal jsem totiž závidět pyšným vida blahobyt ničemných:  Nuže, takto se mají ničemní – ve stálém pohodlí kupí bohatství! Já ale chovám své srdce v...