Vírou rozumíme, že vesmír byl stvořen Božím slovem, takže to, co vidíme, nevzniklo z ničeho viditelného.

Židům 11:3

Lidé se pokoušejí poznat původ hmoty. Prozkoumávají možnosti různých vědomostí, uvažování a filozofií. Marnost takového počínání je ale zjevná, protože samotný zdroj informací je v těchto případech chybný. Lidé se všemožně snaží pochopit to, co lze pochopit pouze vírou. Lidstvo je zakleto podivnými démonickými názory, ale víra, která přichází pouze z Božího slova, pokládá sekeru ke kořenům všech spekulací, mysticismu a marných filozofií. Víra proniká neznámým, vyhání pochybnosti a osvobozuje mysl, která se zmítá v mučivých a zbytečných úvahách. Vírou rozumíme!