To všechno se jim stalo pro výstrahu a bylo to zapsáno pro poučení nám, kdo jsme se octli na konci věků. Kdo si tedy myslí, že pevně stojí, ať dává pozor, aby nepadl. Jak vidíte, nezmocnilo se vás pokušení, které by pro lidi nebylo běžné. Ale Bůh je věrný! Nedovolí, abyste byli pokoušeni nad své možnosti; uprostřed zkoušky vám poskytne východisko, abyste mohli obstát.

1. Korintským 10:11-13

Ať se nacházíme v životě kdekoli a prožíváme cokoli, bible je vždy to správné a nejlepší místo, kam se obrátit, abychom viděli zřetelně a v jasném světle a získali pokyny. Tlaky se násobí a život se zdá být stále komplikovanější, Boží slovo je ale živé a my se vždy můžeme řídit příkladem těch, kteří před námi prošli cestu, po které právě jdeme. Na tom, jak ve svatém Písmu Bůh zasahuje a jedná, ho vidíme jako mocnou pevnost, obránce a toho, kdo dělá cestu. Když nás Bůh vyšle na nějakou cestu, přebírá plnou odpovědnost, přiblíží se ke svému lidu a vede nás. Dělá cestu tam, kde není, a přivádí svůj lid do vytouženého přístavu. I nyní je stejný. Ukáže nám východisko z každého tlaku a úzkosti.