A všechno, co vychází najevo, se stává jasným. Proto se říká: „Probuď se, ty, kdo spíš, vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus!“ Pečlivě dbejte na to, jak žijete: nechovejte se jako hlupáci, ale jako moudří lidé. Využívejte svěřený čas, protože doba je zlá. Nežijte v nevědomosti, rozumějte Pánově vůli. Neopíjejte se vínem (což vede k prostopášnosti), ale nechávejte se naplnit Duchem. Promlouvejte k sobě navzájem v žalmech, chvalozpěvech a duchovních písních; svým srdcem zpívejte a hrajte Pánu. Vždycky za všechno děkujte Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Z úcty ke Kristu se poddávejte jedni druhým.

Efezským 5:14-21

Cesta života je plná zátarasů, objížděk, výmolů, špatných odboček a překážek. Pán Ježíš mluvil o úzké bráně, široké bráně, široké cestě a té úzké. Na cestě do slávy se setkáme s překážkami a zdržením. Jako tomu bylo s izraelským národem, který putoval z Egypta do Kanaánu. Cesta, kterou mohli zvládnout za méně než čtyřicet dní, nakonec trvala čtyřicet let. Tři věci se během toho čtyřicetiletého putování nezměnily: Bůh zůstal věrný, přes den je provázel oblakový sloup a v noci sloup ohnivý. Nezměnila se ani destinace – Kanaán. Kdyby co nejlépe využili příležitost, kterou jim Bůh dal, dorazili by do cíle mnohem dříve, ztratili by méně času a méně životů.