Když jedli, Ježíš vzal chléb, požehnal, lámal a dal učedníkům se slovy: „Vezměte a jezte; toto je mé tělo.“ Potom vzal kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy: „Pijte z něj všichni; toto je má krev nové smlouvy, která se prolévá za mnohé na odpuštění hříchů. Matouš 26:26-28

Znovu a znovu musíme dbát na to, že ve své mysli budeme stále obnovovat to, jaká moc je v Ježíšově krvi. Pouze v jeho krvi máme totiž svobodu, milost, osvobození, odpuštění a svobodu. Pokud tato slova odstraníme z života jakéhokoli člověka, zůstane nám jen hříšná, svázaná a ztracená duše. Jakmile to pochopíme, daleko lépe oceníme moc a sílu, které jsou v krvi Ježíše. Bible říká, že život těla je v krvi. Ježíšův život je tedy v jeho krvi. V jeho krvi nebyl hřích, a proto v jeho krvi nebyla smrt. Hřích přišel skrze Adama a s hříchem přišla smrt, která zamořila krev člověka. Díky Bohu za zázrak, kterým je krev Ježíše Krista.