Tvá láska, Hospodine, dosahuje k nebi, tvá věrnost sahá k oblakům. Tvá spravedlnost je jak mohutné hory, tvé zákony jsou hloubka nesmírná – lidem i zvěři, Hospodine, pomáháš!Tvá láska, Bože, je nad cenné poklady, do stínu tvých křídel se lidé uchýlí! Hojností tvého domu bývají nasyceni, z rajských potoků je napájíš. Pramen života je přece u tebe a ve tvém světle světlo vidíme. 
Žalm 36:6-10

Budoucnost země visí na vlásku a mnoho vědců, fundovaných a znepokojených lidí a organizací troubí na poplach, že sedíme na časované bombě. Mnoho lidí, snad i většina, si připadají tváří v tvář hrozící záhubě milované planety bezmocní. Zdá se však, že nikdo nevolá k tomu, od koho jsme tento vzácný drahokam dostali. Jenom Stvořitel umí uzdravit nebo inspirovat a vést uzdravení toho, co sám stvořil. Toto je hřích lidstva. Odvrátili jsme se od Skály našeho spasení, pohrdáme a jediným pramenem života a málo si ho vážíme. Zbytečné snažení a frustrace čekají všechny, kdo si myslí, že mohou uzdravit to, co nestvořili.