Já jsem dveře. Kdokoli vejde skrze mne, bude spasen a bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. 

Jan 10:9

Nekonečné možnosti, neomezené šance a příležitosti nad rámec našich představ jsou otevřené pro všechny, kdo se odváží do nich prostou vírou vstoupit. Ježíš Kristus je otevřenými dveřmi pro každého. Dveře vykoupení a očištění, dveře svobody a osvobození. V něm je k dispozici všechno, co kdy budeme potřebovat. V něm jsou skryty poklady veškeré moudrosti a poznání. V něm přebývá plnost Božství tělesně. Co hledáš? Najdeš to v Ježíši.