I kdyby nerozkvetl fíkovník a hrozny na vinicích nebyly, i kdyby zklamala plodnost olivy a pole  nedala co jíst, i kdyby zmizely ovce z ohrady a dobytek zmizel ze stájí, já se však v Hospodinu budu veselit, budu šťastný v Bohu, svém Zachránci. Mou silou je můj Pán, Hospodin, on dává mým nohám hbitost laní, vodí mě na mé výšiny.

Abakuk 3:17-19

Existuje tajný pramen hluboké radosti, který znají jen ti, kdo se bezpodmínečně zasvětili Bohu. Je to radost těch, kdo odpočívají ve víře. Je to radost těch, kteří se zcela oddali Bohu a jeho posvátným záměrům na zemi. Svět a vše, co je v něm, usychá, a jeho radosti a sláva blednou, ti, kdo se naučili čerpat sílu od Pána, mají stále radost. Bůh sám vede, upevňuje a potvrzuje jejich kroky a pozvedá je na výšiny.