Kristus mě totiž neposlal křtít, ale kázat evangelium, a to bez moudrých řečí, aby snad nebyl zmařen Kristův kříž. Ano, pro ty, kdo spějí k záhubě, je poselství kříže bláznovstvím, ale pro nás, kdo docházíme spásy, je to Boží moc. 
1. Korintským 1:17-18

Od samého počátku mají Kristovi nepřátelé jeden hlavní plán, a to odporně zastírat moc a podstatu Kristova kříže. Dodnes se ohledně kříže vedou boje a trvají kontroverze. Musíme si dát velmi dobrý pozor, abychom za žádných okolností nikdy nedovolili nikomu, žádné doktríně, žádnému prožitku zastřít moc a hodnotu Kristova kříže. Slabost nebo síla, porážka nebo vítězství spočívají v tom, jak pevně se budeme kříže a jeho moci držet.