Kvůli tomu, co jsem vám řekl, naplnil vaše srdce zármutek. Říkám vám ale pravdu: Je pro vás lepší, abych odešel. Když neodejdu, nepřijde k vám Utěšitel; když ale odejdu, pošlu ho k vám.

Jan 16:6-7 

Ježíšova slova musela už tak zkroušené učedníky hodně zaskočit, když jim začal vysvětlovat, že pro ně bude výhodnější, že odejde, protože pak přijde v jeho jménu Utěšitel, který bude daleko schopnější naplnit jejich potřeby než samotný Ježíš. To muselo být šokující. Po více než tři roky jim byl Ježíš vším. Jejich potřeby naplňoval on, byl pro ně nenahraditelný. A my se dnes buď naučíme čerpat přímo ze zdroje Boží útěchy, nebo budeme strádat. Utěšitel je s námi. Místo abychom běhali k suchým studním, pojďme mluvit s ním. Žádejme ho, ať vyleje svůj balzám na naše vnitřní zranění.