Jako když oheň zapálí roští a vodu v hrnci uvaří, tak ať tví nepřátelé tvé jméno oznají, ať se před tebou třesou národy! Jako když jsi konal své nečekané divy – sestoupils a před tebou se hory roztřásly! Od věků nikdy nikdo neslyšel, nikdo svým okem neviděl, že by nějaký Bůh kromě tebe tak jednal s těmi, kdo čekají na něj. Zastáváš se těch, kdo rádi žijí správně, kdo na tvých cestách myslí na tebe. Hle, rozlítil ses, že jsme stále hřešili. Můžeme snad být spaseni? Všichni jsme jako někdo nečistý, všechna naše spravedlnost jak hadry té, jež krvácí. Všichni vadneme jako list, jako vichrem unášeni svými vinami. Izajáš 64:1-5

Od počátku, kdy lidé začali vzývat jméno Hospodinovo, Bůh vždy ukazuje svou sílu a odpovídá těm, kdo ho upřímně hledají. S jistotou mohu říci, že kdykoli Boha hledáme z celého srdce, ať už jako jedinci nebo celá církev společně, Bůh nás nikdy nezanechá bez požehnání. Jeho manifestovaná přítomnost je nádhernou odměnou pro ty, kdo ho pilně hledají. Když ho hledáme, očišťujeme se tím od hříchů a vlastních způsobů a vydáváme se na jeho cesty. Pozvedáme se na standardní úroveň jeho spravedlnosti.