Pohleďte, jakou láskou nás Otec zahrnul: smíme se nazývat Božími dětmi – a také jimi jsme! Proto nás svět nezná, že nepoznal jeho. Milovaní, teď jsme Boží děti, ale ještě se neukázalo, co budeme. Víme však, že až se ukáže, budeme podobní jemu, neboť ho uvidíme tak, jak je. Každý, kdo k němu upíná tuto naději, usiluje být čistý, jako je čistý on.

1. Jan 3:1-3

Musíme se vyrovnat s identitou, kterou máme v Kristu. Musíme neustále obnovovat své mysli tím, že budeme svlékat starého člověka a oblékat toho nového. Tím, že se zbavíme otrocké mentality a přijmeme smýšlení příslušníka královského rodu. Tehdy budeme moci dělat to, co Bůh říká, že můžeme dělat, a budeme moci být tím, kým Bůh říká, že můžeme být. Proto se očišťujme od všeho, co není v souladu s tím, kdo jsme v Kristu, a od všeho, co se tomu protiví.