Pohleďte, jakou láskou nás Otec zahrnul: smíme se nazývat Božími dětmi – a také jimi jsme! Proto nás svět nezná, že nepoznal jeho. Milovaní, teď jsme Boží děti, ale ještě se neukázalo, co budeme. Víme však, že až se ukáže, budeme podobní jemu, neboť ho uvidíme tak, jak je. Každý, kdo k němu upíná tuto naději, usiluje být čistý, jako je čistý on.

1. Jan 3:1-3

Když přišel Pokušitel pokoušet Pána Ježíše, dokola mu opakoval, jestli jsi Boží Syn…Nikdo v celém vesmíru nemůže být nikdy ničím větším než dítětem živého Boha. Je nám řečeno: pohleďte. Máme o tom přemýšlet, upřeně se dívat, pochopit význam, žasnout nad tím. Tím končí všechno to úporné snažení o uznání a vypaří se touha po reputaci a prominenci. Náš Pán Ježíš Kristus porazil Satana tím, že věděl, kým je. Stvoření toužebně vyhlíží manifestaci Božích synů. Není žádná větší sláva. Kristus brzy přijde a s jeho příchodem se naplno odhalí sláva dětí živého Boha.