Toužíme však, aby každý z vás tuto horlivost projevoval až do konce, kdy se splní naše naděje. Proto nebuďte líní, ale řiďte se příkladem těch, kdo skrze víru a trpělivost dosáhli zaslíbení. Když totiž Bůh dával zaslíbení Abrahamovi, neměl, při kom větším by přísahal, a tak přísahal sám při sobě:  „Jistě ti nesmírně požehnám a nesmírně tě rozmnožím.“ Abraham pak díky trpělivosti dosáhl zaslíbení.

Židům 6:11-15 

Nepřipojujte se ke společnosti těch, kteří ztratili ducha, jsou unavení, znudění, oddělení, leniví, otupělí a rozčarovaní, ale naopak se přidejte, napodobujte, kopírujte, následujte a učte se od těch, kteří mají a žijí život víry a trpělivosti, díky kterému již přijali nebo přijímají Boží zaslíbení. Jednoduše řečeno: nepřidávejte se k odpadlíkům, ale vytrvejte ve víře a trpělivosti. Upřete svá srdce na Boží zaslíbení v Kristu a dejte si za cíl získat to, co Bůh slíbil ve svém slově.