Každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podobný moudrému muži, který postavil svůj dům na skále. Pak padl déšť, přišly záplavy, strhly se vichřice a udeřily na ten dům, ale ten nespadl, protože byl založen na skále. Každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude však podobný bláznu, který svůj dům postavil na písku. Pak padl déšť, přišly záplavy, strhly se vichřice a udeřily na ten dům, a ten spadl a jeho pád byl hrozný.

Matouš 7:24-27

Pán Ježíš zde důrazně prohlašuje, že jeho slovo je skála. Je to spolehlivý základ. Nezničitelný a pravý základ, který nemůže oslabit žádná věda, znalosti nebo moderní objevy. Naříká nad marností lidského úsilí a dřiny, jejichž základem není slovo. Nikdo a nic, co bylo, je a kdy v budoucnu bude, tímto základem ani nehne. Noe stavěl na základě Božího slova a když veškerá dřina jeho současníků klesala na dno, jeho námaha přežila. Soudobá společnost je postavena na písku a puká pod obrovským tlakem, ale ti, kteří trpělivě staví na Božím slově, si mohou být jisti, že za svou námahu, kterou Bůh pozorně sleduje, dostanou věčnou odměnu.