Pohleďte, jakou láskou nás Otec zahrnul: smíme se nazývat Božími dětmi – a také jimi jsme! Proto nás svět nezná, že nepoznal jeho. Milovaní, teď jsme Boží děti, ale ještě se neukázalo, co budeme. Víme však, že až se ukáže, budeme podobní jemu, neboť ho uvidíme tak, jak je. Každý, kdo k němu upíná tuto naději, usiluje být čistý, jako je čistý on.

1. Jan 3:1-3

Musíme se vypořádat se svou novou identitou v Kristu. Přijmout ji. Musíme stále obnovovat svou mysl tím, že budeme svlékat starého člověka a oblékat toho nového. Musíme se zbavit otrocké mentality a přijmout královský způsob myšlení. Jen potom dokážeme dělat to, co Bůh říká, že můžeme, a jen potom můžeme být tím, kým Bůh říká, že můžeme být. Očišťujme se od všeho, co není v souladu s tím, kdo jsme v Kristu.