Mám pokračovat ještě dál? Není dost času, abych vyprávěl o Gedeonovi, Barákovi, Samsonovi, Jiftachovi, Davidovi, Samuelovi a prorocích. Ti skrze víru dobývali království, konali spravedlnost, docházeli zaslíbení, zavírali tlamy lvům, přemáhali žár ohně, unikali ostří meče, bývali posilněni v slabosti, stávali se silnými v boji a obraceli na útěk vojska cizinců.

Židům 11:32-34

Až jednou budou sepsána jména všech, kteří skrze svou víru získali vítězství, a jejich seznam bude vyvěšen na nebeské tabuli vítězů, kéž jsou na něm vaše jména i to mé. Amen. Četli jsme a slyšeli o tom, jak mladý chlapec David zvítězil nad obávaným obrem Goliášem z Gatu. Je naprosto nezbytné, abychom se pídili po tajemství jeho triumfu a naučili se ho. Podíváme-li se na Davidův příběh zblízka a detailně, zjistíme, že tajemstvím jeho vítězství byla neotřesitelná víra v Boha izraelských vojsk. Tam, kde i ti nejostřílenější vojáci ustupovali, David vyběhl vstříc nepříteli. Dnes není vhodná doba na to, abychom to vzdali a dělali mrtvé. Naopak je čas sytit a rozněcovat svou víru v živého Boha a vyjít kupředu v Ježíšově jménu.