„Andělu církve ve Filadelfii piš: Toto říká ten Svatý a Pravý, který má klíč Davidův, který otvírá, a nikdo nezavře, a zavírá, a nikdo neotevře: Znám tvé skutky. Hle, postavil jsem před tebe otevřené dveře, které nikdo nemůže zavřít. Neboť máš sice malou moc, ale zachoval jsi mé slovo a nezapřel jsi mé jméno. Hle, dávám ti ze shromáždění satanova ty, kteří si říkají Židé, a nejsou, ale lžou. Hle, způsobím, že přijdou a pokloní se u tvých nohou a poznají, že jsem si tě zamiloval. Protože jsi zachoval slovo mé vytrvalosti, i já tě zachovám od hodiny zkoušky, která má přijít na celý svět, aby byli vyzkoušeni obyvatelé země. Přijdu brzy. Drž se toho, co máš, aby ti nikdo nevzal vítěznou korunu. Kdo vítězí, toho učiním sloupem v chrámu svého Boha a nevyjde již nikdy ven. Napíšu na něj jméno svého Boha a jméno města svého Boha, Nového Jeruzaléma sestupujícího z nebe od mého Boha, i své nové jméno. Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím.“

Zjevení 3:7-13

Do kolika dveří každý letos vstoupíme, z kolika dveří vyjdeme? Pán pro tento rok otevřel dokořán skvělé dveře těm, kdo i přes svou nepatrnou sílu zůstali věrní. Těm, kteří se houževnatě drží jeho slova, zaslíbení, pokynů a posvátného poselství o spásné milosti Ježíše Krista. Těm zaslíbil, že v této náročné a těžké době v existenci lidstva bude jejich obráncem. Teď není čas v pochybnostech a nevíře před otevřenými dveřmi couvnout, naopak je čas do nich odvážně a ve víře vstoupit a žádat Pána, aby zavřel všechny dveře, které pro nás neotevřel on.