Boží základ však pevně stojí a nese tento nápis: „Hospodin ví, kdo mu patří,“ a „Každý, kdo vyznává Pánovo jméno, ať opustí nepravost.“ Ve velikém domě nejsou jen zlaté a stříbrné nádoby, ale také dřevěné a hliněné; některé jsou na ozdobu a jiné na smetí. Kdo si zachová čistotu od věcí, které jsem zmínil, bude vzácnou nádobou, posvěcenou a velmi užitečnou pro Pána, připravenou pro každé dobré dílo. Utíkej tedy od mladických tužeb a následuj spravedlnost, víru, lásku a pokoj spolu s ostatními, kdo vzývají Pána z čistého srdce. 

2. Timoteovi 2:19-22

Do Božího království jsme se všichni narodili jako sobě rovni. Všichni jsme byli hříšníci, ztracení a na cestě do pekla. Když nás pak Bůh zahrnul hojnou milostí, která přináší spásu, staly z nás všech děti živého Boha. Požehnané buď jeho svaté jméno. Od té doby už si ale rovni nejsme, začínají se na nás projevovat rozdíly. Na každém z nás je, jestli se rozhodneme růst nebo ne. V Božím království je to v tomto ohledu stejné jako ve světě. Je na vás, jestli se rozhodnete přidat svému životu hodnotu nebo se spokojíte s pouhými základy. Díky Boží milosti můžeme růst a stát se vzácnými nádobami, které jsou připravené a nachystané pro Pánovo použití. Nový rok přináší nové možnosti růstu. Rozrůstejte se, prosperujte a jděte v Božích věcech slavně kupředu a staňte se posvěcenými a užitečnými nádobami.