Ježíš mu odpověděl: „Pojď za mnou a nech mrtvé pochovávat své mrtvé.“ 

Matouš 8:22 

Pán Ježíš má v roce 2023 pro každého z nás jediný plán, a to je: „Následuj mě. Následuj mě tento rok věrněji, nech se vést mými myšlenkami, mým smýšlením.“ Říká: „Já jsem světlo světa, kdo mě následuje, nebude klopýtat v temnotě, ale bude mít světlo života.“

Svým učedníkům řekl: „Pokud mě chcete následovat, zapřete sami sebe, vezměte svůj kříž a následujte mě!“ Bohatému vladaři dal pokyn: „Běž, zbav se všeho, rozdej to a následuj mě!“ Znalci Písma, který ho chtěl následovat ze sobeckých důvodů, pravil: „Syn člověka nemá, kde by složil hlavu, nechoď za mnou proto, abys našel úkryt!“ Učedníku, který byl příliš pohlcen starostmi o rodinu a chtěl se napřed postarat o stárnoucího otce, než půjde za Ježíšem, odvětil: „Nech mrtvé pochovávat své mrtvé, ale ty pojď a následuj mě!“

Pokud se ohlédneš zpět, nejsi již hoden. Následuj Ho.

Šťastný nový rok.