Tajemství zbožnosti je bezesporu veliké: On byl zjeven v těle, ospravedlněn v Duchu, ukázán andělům, zvěstován pohanům, vírou přijat ve světě a vyzvednut do slávy.

1. Timoteovi 3:16 

Narození Ježíše je skutečně velké Boží tajemství. Všemohoucí Bůh se dobrovolně omezil a nechal se zplodit v lůně obyčejné vesnické dívky, bez jakékoli ochrany náležející králi. Přišel žít do rebelské padlé rasy, kde se to hemží nepřátelskými zlými duchy, kteří se snaží ze všech sil kazit Boží záměry. To je pro lidskou mysl těžko pochopitelné. Ale je to pravda. Bůh to udělal.