Vždyť se nám narodilo dítě, byl nám dán syn; na jeho ramenou spočine vláda a bude nazýván: Podivuhodný rádce, Mocný Bůh, Otec věčnosti, Kníže pokoje. Jeho vláda stále poroste a jeho pokoj bude bez konce. Na Davidově trůnu usedne, aby vládl jeho království, aby je ustanovil a upevnil právem a spravedlností od toho dne až navěky. Horlivost Hospodina zástupů to způsobí!

Izajáš 9:5-6

To dítě, které se narodilo, dospělo v Syna, který byl dán. Nejlepší a jediný pravý vánoční dar je Ježíš, Boží Syn, který byl darován pro spásu každé lidské duše. Je to dar od Boha pro vás, pro mě a pro každého člověka. Všude tam, kde ho lidé doopravdy přijmou a dovolí mu vládnout, budou prožívat požehnání z jeho podivuhodné vlády pokoje, ať už se jedná o jedince, rodinu, město nebo celý národ. Rozbouřený svět dnes zoufale potřebuje, aby vládl Kníže pokoje. Veselé Vánoce.