Když ve všem tolik vynikáte – ve víře, ve slově, v poznání, v největší horlivosti i v lásce, kterou jsme ve vás vzbudili – vynikejte tedy i v tomto díle milosti. Nic vám nepřikazuji, chci jen vyzkoušet upřímnost vaší lásky zmínkou o horlivosti druhých. Znáte přece milost našeho Pána Ježíše Krista – kvůli vám zchudl, sám bohatý, abyste vy jeho chudobou zbohatli.

2. Korintským 8:7-9

Korintská církev měla hojnost nádherných darů, které byly vidět při jejich setkáních a v jejich osobních životech. O tak obdivuhodné milosti si mohou mnohé současné církve jen nechat zdát. Když ale přišlo na dávání a ochotu uctít Boha z materiálního požehnání, bylo potřeba, aby je Pavel napomenul. Myslím, že to potřebujeme i my. V kapitole 9, ve verši 8 Pavel napsal: Bůh je schopen rozhojnit k vám veškerou milost, abyste vždycky a ve všem měli veškerý dostatek a mohli se štědře účastnit každého dobrého díla. Chvála Pánu. I v těchto obtížných časech Bůh může prolomit blokádu vašich financí a vdechnout na váš život čerstvý dech požehnání.