V něm jste i vy (když jste uslyšeli slovo pravdy, totiž evangelium o vaší spáse, a uvěřili mu) byli označeni pečetí zaslíbeného Ducha svatého.Ten je závdavkem našeho dědictví: zaručuje, že Bůh vykoupí své vlastnictví. Chvála a sláva jemu! 

Efeským 1:13-14

Věnujte dobrou pozornost zejména dvěma slovům: PEČEŤ A ZÁVDAVEK. Pečeť reprezentuje královský kolek nebo pečetidlo. V tomto případě nejenom královskou, ale i Boží pečeť označující Boží majetek a znamenající jeho ochranu. Jinými slovy – všem ostatním vstup zakázán. Přítomnost Svatého Ducha ve vašem životě vás zapečeťuje Boží královskou pečetí, která vypovídá o tom, že máte jeho schválení, jste jeho vlastnictvím, jste pod jeho ochranou, že vás hlídá. Závdavek znamená záruku, první splátku, jistinu, ochutnávku. Otec poslal Ducha svatého ve jménu Ježíše proto, aby Božím dětem poskytl ochutnávku toho, co na ně čeká v nebi. Země je místo ochutnávek. Také peklo totiž pilně předkládá lidem ochutnávku toho, co je v pekle čeká, pokud půjdou dál půjdou tím směrem. Duch svatý má koš plný zázračných nebeských pokladů určených pro každé Boží dítě.