Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je uchránil před zlým. Nepatří světu, jako ani já nepatřím světu. Posvěť je pravdou; tvé slovo je pravda.Jako jsi poslal na svět mě, tak jsem já poslal na svět je. Posvěcuji sám sebe za ně, aby i oni byli posvěceni pravdou. 

Jan 17:15-19

Zásadní a dominantní věc, které si byl náš Pán Ježíš Kristus vědom, byl jeho nebeský původ. I když byl ďábel v těsné blízkosti a přímo na něj útočil, toto vědomí bylo neochvějné. A jestli si Ježíš přeje, abychom uchopili pevně jednu věc, tak je to právě to poznání, že jsme z Boha, a proto jsme občané nebe. V každém testu a každé zkoušce jde právě o tohle. Pokud budeme mít pilíř této reality pevný a neotřesitelný, tak ať se nám do cesty dostane cokoli, vždy budeme schopni vykřiknout: „Já jsem víc než vítěz skrze toho, který si mě zamiloval!“