Proto klekám na kolena před Otcem našeho Pána Ježíše Krista, jehož jméno nese veškerá rodina na nebi i na zemi. Kéž vás jeho Duch podle bohatství jeho slávy posilní ve vašem nitru. Kéž Kristus přebývá skrze víru ve vašich srdcích! Kéž jste zakořeněni a ukotveni v lásce, abyste spolu se všemi svatými mohli postihnout, jaká je šířka, délka, výška i hloubka, a poznat Kristovu lásku přesahující chápání, abyste byli naplněni do veškeré plnosti Boží.

Efeským 3:14-19

Láska Kristova, tedy láska, jejímž zdrojem je Kristus, dalece přesahuje lidské chápání. Je nevysvětlitelná a jen Duch svatý nám ji může zjevit a pomoci ji žít. Plnost božství se projeví pouze tam, kde je plnost agapé. To je ta dokonalá láska, která zahání strach. Nevede si záznamy křivd, které utrpěla. Víra se projevuje láskou.