Lampou těla je oko. Pokud je tedy tvé oko prosté, je jasné i celé tvé tělo. Jakmile je však zlé, je i tvé tělo temné. Dej tedy pozor, aby světlo, které je v tobě, nebylo tmou. Když pak bude celé tvé tělo jasné a nebude mít žádnou temnou část, bude celé tak jasné, jako když tě lampa ozařuje svým jasem.“ 

Lukáš 11:34-36

Oko má v těle velmi důležitý význam, vzácnou pozici a mocný vliv. Když přišel pokušitel za Evou do zahrady Eden, plně využil důležitosti očí. Přiměl ji upřít zrak na zakázaný strom, a tak získal přístup k její duši. Stejnou strategii Satan naplno využívá i dnes. Čím dříve toto věřící pochopí a požádá Pána o mast na oči (jako ve Zjevení 3:18), tím dříve se jeho tělo naplní světlem.