A tak šel s ním. Veliký zástup šel za ním a tlačili se na něj. Byla tam jedna žena, která už dvanáct let krvácela.Mnoho vytrpěla od mnoha lékařů, utratila všechno, co měla, ale nic jí nepomohlo a bylo jí čím dál hůř.Když uslyšela o Ježíši, prošla k němu davem zezadu a dotkla se jeho roucha. Řekla si totiž: „Dotknu-li se aspoň jeho roucha, budu uzdravena.“ Její krvácení ihned přestalo a na těle pocítila, že byla z toho trápení uzdravena.

Marek 5:24-29

Ježíš Kristus je stejný včera, dnes a navěky. Kristus je otevřenými dveřmi pro každého, kdo chce a věří. Pojďme k němu v tomto čase přistoupit v plné víře a s jistotou a jako tato žena čerpejme z přístupného a volně proudícího pramene milosrdenství a zázraků. Ať je letošní konference pro nás bodem obratu, když budeme všichni s odhalenou tváří hledět na Boží slávu.