Bez víry však není možné se mu zalíbit, protože ten, kdo přichází k Bohu, musí uvěřit, že Bůh je a že odplácí těm, kdo ho usilovně hledají.

Židům 11:6

Aby mohl člověk hledat Boha upřímně, pečlivě, toužebně a vášnivě, musí nejprve uvěřit, že Bůh je. Těm, kteří už uvěřili v Boha, však vyvstává jiný problém. Proč ho horlivě a vášnivě nehledají? Jedna věc je uvěřit v Boha, ale hledat ho upřímně a pilně, je věc druhá. Odměnu mají slíbenou jen ti, kteří ho usilovně hledají.