…aby každý, kdo věří v něj, měl věčný život. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něj spasen.

Jan 3:15-17

Pán Ježíš ve své odpovědi Nikodémovi odhalil hroznou cenu za hřích a dal nám vhled do toho, že jenom Boží láska mohla zaplatit tak příšernou cenu za to, aby vykoupila lidstvo z hříchu a jeho následků. Boží láska k hříšníkům ukazuje, až kam byl Bůh ochoten zajít pro záchranu člověka. Oběť Ježíše Krista za hřích také ukazuje Boží nenávist vůči hříchu a jeho lásku k hříšníkům. Naše reakce na jeho lásku musí být především naprostá spolehnutí na obětní smrt Ježíše Krista za nás a úplné pokání z hříchů.