Šimone, Šimone, hle, satan si vyžádal, aby vás tříbil jako pšenici. Prosil jsem ale za tebe, aby tvá víra neselhala. Až se jednou obrátíš, posiluj své bratry.“ „Pane,“ zvolal Petr, „s tebou jsem připraven jít i do vězení, i na smrt!“ On mu však odpověděl: „Říkám ti, Petře, než ráno zakokrhá kohout, třikrát zapřeš, že mě znáš.“

Lukáš 22:31-34

Náš svět se noří do stále hlubších úzkostí a nesnází. Pán Ježíš o tom mluvil a před těmito časy nás varoval. Říkal, že láska mnohých ochladne a přijde velké odpadnutí od víry. Apoštol Petr mluvil o rozličných pokušeních. Pán Ježíš slíbil, že ti, kdo vydrží do konce, budou spaseni. Satan pomocí intenzivních tlaků prosívá a tříbí mnohé a pokouší se je donutit, aby zapřeli Krista a vzdali se. Jeho cílem je, aby mnozí odešli od víry. Nejde jen o toho člověka, který právě prožívá zkoušku víry, to tříbení, ale i o ostatní, kteří jsou toho svědky. Může se stát, že mladší a slabší křesťané vidí náročnou zkoušku víry u staršího křesťana a jejich víra zeslábne. Je nejvyšší čas pěstovat vlastní kořen, aby zkouška víry u ostatních lidí spíše posilovala tu naši.