Žalm Davidův. Hospodin je můj pastýř, nic mi neschází. Na zelených loukách mi dává spočinout, ke klidným vodám mě přivádí, mou duši obnovuje, po stezkách  spravedlnosti vodí mě pro jméno své. I kdybych měl jít údolím stínu smrti, ničeho zlého se nebojím, neboť ty se mnou jsi: tvůj prut a tvá hůl mě konejší. Před zraky protivníků stůl mi prostíráš, hlavu mi olejem potíráš, můj kalich přetéká. Dobro a láska mě budou provázet po všechny dny mého života, zůstávat budu v domě  Hospodinově po dlouhý, věčný čas.

Žalm 23

Nádherný 23. žalm, který je nejčastěji citován a nejvíce milován. Pokud jsme kdy potřebovali Pastýře, tak je to právě teď. Svět právě prožívá krizi vedení. Je zjevné, že mnoho lídrů ani netuší, kam své lidi vedou. Ale náš Pán Ježíš to ví a vede svůj lid na místo, které sám dobře zná. Po cestě nám připravil útěchu a odpočinutí. Abychom si cestu mohli užít a byli schopni spolupracovat s Pastýřem, potřebujeme si nechat pomazat hlavu olejem. V dnešní době je velmi riskantní mít hlavu suchou, bez oleje pomazání. Ti, jejichž hlavy jsou pomazané čerstvým olejem, mají zaručenu jasnou mysl, schopnost jít za správným cílem, klidnou cestu bez napětí, plnou radosti.