V Božím království přece nejde o jídlo a pití, ale o spravedlnost, pokoj a radost v Duchu svatém. 

Římanům 14:17 (B21)

Pán Ježíš byl během svého pozemského života ztělesněním Božího království. Tam, kde byl Ježíš, tam bylo Boží království. Jeho slovo, Jeho přítomnost a Jeho dílo byly projevem Božího království. Kdo chtěl zjistit, kde se nachází Boží království, musel tehdy zjistit, kde je zrovna Ježíš. Kdo chtěl vědět, co se v Božím království děje, musel zjistit, co právě dělá Král. Abychom dnes mohli poznat, kde je Boží království, abychom zjistili, kde je přítomen Král a co se v království děje, musíme znát Ducha svatého. Zjisti, kde se nachází Duch svatý a buď u toho – buď v Duchu svatém.