Když někdo z vás bude chtít postavit věž, nesedne si nejdříve, aby spočítal náklad, zda má na její dokončení?Jinak, kdyby položil základy, ale nemohl stavbu dokončit, všichni okolo by se mu posmívali: ‚Tenhle člověk začal stavět a nemohl to dokončit!‘ Anebo když nějaký král potáhne do boje proti jinému, nesedne si nejdříve, aby se poradil, zda může s deseti tisíci čelit tomu, kdo proti němu táhne s dvaceti tisíci? Jinak totiž k němu pošle poselstvo, dokud bude ještě daleko, a bude vyjednávat o míru. 

Lukáš 14:28-32

V dnešní době slyšíme válečný hluk a zvěsti o válkách a víme, že se tím potvrzuje to, co Pán Ježíš Kristus říkal o znameních bezprostředně předcházejících jeho příchodu a konci věků. Je načase, abychom provedli střízlivou inventuru všeho, co máme, co umíme a co jsme se naučili, co nám může pomoci obstát a zvítězit v tomto čase plném úzkostí. Musíme se navrátit a věnovat pozornost autoritě a moci, které jsme dostali v Kristu nad všemi mocnostmi a silami současné a přítomné temnoty.