Vyprávěl jim také podobenství, jak je potřeba stále se modlit a nevzdávat se:„V jednom městě byl jeden soudce, který se Boha nebál a člověka si nevážil. V tom městě byla také jedna vdova. Chodila za ním a říkala: ‚Zjednej mi právo proti mému odpůrci!‘ Dlouho se mu nechtělo, ale potom si řekl: ‚Boha se nebojím, člověka si nevážím, ale ta vdova mi nedává pokoj. Zjednám jí právo, aby mi nakonec nezničila pověst!‘“ Tehdy Pán řekl: „Slyšeli jste, co řekl ten nespravedlivý soudce?! A Bůh snad nezjedná právo svým vyvoleným, kteří k němu volají dnem i nocí? Myslíte, že jim bude otálet pomoci? Říkám vám, že jim zjedná právo, a to rychle. Až ale přijde Syn člověka, najde na zemi víru?“

Lukáš 18:1-8

Když mluvil o konci tohoto věku a svého návratu na zem, Pán ve svých promluvách často končil slovy: „Kdo vydrží až do konce, ten bude spasen.“ Toto podobenství vyučuje o vytrvalosti až do konce, a to nejenom do konce tohoto věku, ale i do okamžiku, kdy dojde k obratu v situaci, za kterou se člověk modlí nebo v ní věří v Boží intervenci. Tlaky přijdou a vyzkouší vytrvalost ve víře u každého z nás. Víra, která podržela našeho Vykupitele, pomůže v těchto zvláštních časech i nám, abychom i my vytrvali až do konce. Amen.