A ještě něco. Rozumějte, jaká je doba, protože přišel čas probudit se ze spánku. Spása je nám teď blíže, nežli když jsme uvěřili. Noc pokročila a den je blízko. Odložme proto skutky tmy a oblečme zbroj světla! Žijme poctivě jako ve dne: ne v obžerství a opilství, ne zhýrale a nestydatě, ne ve svárech a závisti. Místo starostí o tělesné touhy se oblečte do Pána Ježíše Krista.

Římanům 13:11-14 (B21)

Svět se nachází v kritickém období plném nejistoty. Nenechme se omámit falešným pokojem. Pro Boží děti je nejvyšší čas se svléknout ze špíny a podvodných marností tohoto věku. Lidé, kteří se ztratí ve světských marnostech a nechají se jimi zaslepit, nebudou připraveni na den příchodu Krista. Mysleme na to, co je Kristovo, sdílejme jeho zájmy, prosazujme jeho záměry a s očima upřenýma ke kříži následujme Krista.