Toto viděl Izaiáš, syn Amosův, o Judovi a Jeruzalémě: V posledních dnech se přihodí, že hora Hospodinova domu bude čnít nad horské vrcholy, vysoko nad všechny  výšiny. Pohrnou se k ní všechny národy, zástupy lidí půjdou se slovy: „Pojďme,  vystupme na horu Hospodinovu, k Bohu Jákobovu – do jeho domu! Bude nás vyučovat cestám svým a my budeme chodit jeho stezkami.“ Ze Sionu bude znít Hospodinovo učení, z Jeruzaléma se jeho slovo rozšíří. On bude soudit mezi národy,
zástupy lidí napraví. Tehdy ze svých mečů ukují pluhy a ze svých kopí srpy. Národ proti národu nepozvedne meč, už nikdy se nebudou chystat do boje.

Izajáš 2:1-4

Hora Hospodinova, Církev, kterou Ježíš Kristus ustanovil a sám buduje, bude pevně stát i v těchto posledních dnech neutichajících konfliktů. Povstane z ruin a stane se jediným majákem naděje, který bude válkou znaveným národům svítit na cestu, aby mohly přijít a najít v jejím stínu útočiště. Konečně zvítězí mír, zlo bude přemoženo a Boží lidé budou uvedeni do věčné požehnanosti.