Radujte se v Pánu vždycky; znovu říkám: Radujte se! Všichni lidé ať znají vaši vlídnost. Pán je blízko. O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha, a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.

Filipským 4:4-7 (B21)

Úzkosti, starosti a frustrace ucpávají a blokují srdce a mysl a brání jim v pravém duchovním osvícení. Když se ucpou cévy, nemůže v nich volně proudit krev a její distribuce v těle se zkomplikuje. V této době plné úzkostí se musíme ze všech sil snažit zachovat svá srdce a mysli průchodné, otevřené, abychom umožnili Božímu životu proudit v nich nerušeně a bez zábran. Modlete se tak dlouho, dokud všechna úzkost neodejde z cesty. Pastor Festus