Hleď, abys vše udělal podle vzoru, jenž ti byl ukázán na hoře.
Tak bylo dokončeno veškeré dílo Příbytku, totiž Stanu setkávání. Synové Izraele udělali všechno přesně tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi.
Synové Izraele udělali všechnu práci přesně tak, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal.Mojžíš viděl všechno to dílo a hle, udělali je přesně tak, jak Hospodin přikázal. A Mojžíš jim požehnal.
Exodus 25:40, 39:32, 42-43

Pozemská svatyně byla postavena do detailu přesně podle nebeského vzoru. Mojžíš byl díky Duchu Božímu schopen předat tento vzor těm, kteří pak svatyni budovali. Oni ale k danému vzoru nepřidali svou vlastní inteligenci. Kdyby totiž vše nebylo přesně podle toho, co Bůh ukázal Mojžíšovi na hoře, Bůh by v té svatyni nemohl přebývat, bez ohledu na to, jak nákladná by stavba byla nebo kolik let by trvala. Spása je pouze v tom, kde byl přesně dodržen Boží projekt. Náš Bůh je nekonečný ve své moudrosti a poznání, u něj se nic neděje náhodou. On je dokonalost sama – do nejmenšího detailu. Požehnané buď jeho jméno.