Vždyť když jsme ještě byli bezmocní, zemřel Kristus v určený čas za bezbožné. Sotva kdo podstoupí smrt za spravedlivého, i když za dobrého by se snad někdo i odvážil zemřít. Bůh však projevuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Tím spíše tedy nyní, když jsme byli ospravedlněni jeho krví, budeme skrze něho zachráněni od Božího hněvu. Jestliže jsme jako nepřátelé byli usmířeni s Bohem smrtí jeho Syna, tím spíše jako usmíření budeme zachráněni jeho životem.

Římanům 5:6-10

Věnujte dobrou pozornost slovům ve verši 10: zachráněni jeho životem. To znamená každý den budeme vysvobozování, ochraňováni, uzdravováni, očišťování jeho životem. Jediné, co nás může vysvobodit z nadvlády hříchu a smrti, je život Božího Syna. Člověk může něco mít, a přesto to nikdy nepoužít. Kristu vám může dát život, ale vy ho nikdy nebudete žít. Můžete věřit v Ježíše, aniž by se stal vaším životem. Dva roky vidíme kolem sebe vládnout smrt. Jediná síla, která vládu smrti dokáže zastavit, je vláda života, který je pouze v Kristu Ježíši. Svět umírá a lapá po dechu. Tělo Kristovo by mělo být plné Kristova života, vyjít a zachraňovat umírající svět.